1. Правила прийому та перебування дитини в ЗДО
  1. Документи, необхідні для реєстрації на чергу:
 • Свідоцтво про народження дитини (копія);
 • Заява батьків або осіб, які їх замінюють.
 • Документ, який засвідчує пільгову категорію: багатодітність, учасник АТО (копія).
  1. Документи, необхідні для зарахування дитини в ЗДО:

Прийом дітей до ЗДО здійснює директор впродовж календарного року на підставі:

 • Заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • Медичної довідки (форма 086/1);
 • Ксерокопія форми щеплення 063/0, завірена лікарем;
 • Свідоцтва про народження дитини;
 • Довідка про епідеміологічне оточення.
 • Документ, який засвідчує пільгову категорію: багатодітність, учасник АТО (копія).

Під час прийому дітей керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із статутом дошкільного закладу та іншими документами, що регламентують його діяльність.

  1. Прийом дітей, які не мають планових щеплень.
  1. Правила комплектування груп
 • В ЗДО функціонує дві різновікові групи;
 •  Групи у ЗДО комплектують за віковими особливостями;
 • Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

5. Умови зберігання місця за дитиною

За дитиною зберігається місце в ЗДО державної та комунальної форм власності у разі:

 • Її хвороби (довідка);
 • Карантину;
 • Санаторного лікування;
 • На час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
 • У літній оздоровчий період (75днів).
  1. Умови відрахування дитини із ЗДО

Відрахування дитини із ЗДО здійснюється:

 • За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють (заява);
 • На підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в ЗДО даного типу;
 • У разі несплати без поважних причин батьками або осіб, які їх замінюють, плати за харчування дитини.

Адміністрація навчального закладу повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють,  в письмовій формі про відрахування дитини не менш ніж за 10 календарних днів.

  1. Мережа груп

Назва групи

(вік вихованців)

Вихователі

Помічник вихователя

Кількість виховаців

Молодша різновікова група «Сонечко»

(3-4,5років)

Паук Алла Анатоліївна

 

Маркіна Світлана Анатоліївна

Супрун Оксана Володимирівна

30

Старша різновікова група «Світлячок»

(4,5-6(7)років)

Шевченко Наталія Іванівна

 

Ємець Людмила Олесівна

Ягодка Ольга Іллівна

30